سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی چشم انداز نطنز در الگوی معماری و شهرسازی اسلامی در افق 1404

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

الهه ذاکرالحسینی – دانشجوی کارشناسی رشته حسابداری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری
مهندس سامان سروری قره آغاج – مدرس دانشگاه آزاد اسلامی واحد یادگار امام خمینی (ره) شهر ری

چکیده:

امروزه گردشگری ، یکی از بزرگ ترین بخشهای اقتصادی در بسیاری از کشورها به شمار می رود که به سرعت در حال رشد است . رقابت تنگاتنگی میان کشورهای مقاصد گردشگری بری جذب تعداد بیشتری از گردگشگران وجود دارد . این مقاله در پی یافتن عوامل موثر بر جذب گردشگران خارجی در روند توسعه پایدار اقتصاد در ایران می باشد . جامعه ی مورد مطالعه کشورهای عضو سازمان همکاری و توسعه ی اقتصادی و گروه 77 بودند . نهایتا 32 کشور از کشورهای عضو در سازمان تجارت و توسعه و 73 کشور از کشورهای گروه 77 انتخاب شدند که نمونه ای برابر با 105 کشور به دست آمد .دوره ی زمانی مطالعه برابر با 14 سال در نظر گرفته شد . پس از تنظیم ماتریس داده ها ، آنالیز همبستگی متغیرها توسط نرم افزار آماری Mintiab انجاک شد. نتایج به دست آمده نشان داد که علاوه بر امکانات زیرساختی کشور ، پتانسیل های تاریخی – مذهبی و طبیعی کشور مهم ترین عوامل در جذب گردشگران خارجی هستند. شرایط سیاسی – اقتصادی کشور رتبه های بعدی را به خود اختصاص داده اند . علاوه بر این نتایج به دست آمده از آنالیز مولفه های اصلی، شاخص های گردشگری را بر اساس دو گروه کشور به دو دسته تقسیم کرد که این امر نشان داد که کشورهای عضوOECD درآمد گردشگری و تعداد گردشگران بیشتری را از کل جهان به خود اختصاص داده اند . در مقابل کشورهای عضوگروه 77 شاخص های رشدی را از آن خود کرده اند . استفاده و پیاده سازی نتایج این تحقیق می تواند به عنوان راهکاری برای رهایی از وابستگی به درآمدهای نفتی و خروج از اقتصاد تک محصولی در ایران باشد .