سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

گلنوش گلکار – دانشجوی کارشناسی ارشد مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه فردوسی مشهد
سیدمجتبی زبرجد – دانشیار، گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه فردوسی مشهد
جلیل وحدتی خاکی – استاد، گروه مهندسی مواد و متالورژی، دانشگاه فردوسی مشهد

چکیده:

کامپوزیت Al2O3-TiC با داشتن ۵۰ تا ۷۰ درصد آلومینا، سختی و چقرمگی بالا و هدایت الکتریکی عالی،کاربرد گسترده ای در ساخت ابزار برش و قطعات کامپیوتری مانند هد مغناطیسی دارد. با توجه به اهمیت این کامپوزیت و لزوم تولید ارزان قیمت و مقرون به صرفه و کاهش مصرف انرژی، در این تحقیق از روش سنتز احتراقی با استفاده از امواج مایکروویو استفاده گردیده است. بدین منظور پودرهای آلومینیوم،گرافیت و دی اکسید تیتانیوم با نسبت های استوکیومتری (۴:۳:۳Al: C: TiO2 = ) مخلوط شده و با اعمال تنش های فشاری ۱۰۰،۱۵۰ و ۲۵۰ مگاپاسکال نمونه هایی به شکل قرص های کوچک ساخته شدند. سپس نمونه ها در مایکروویو قرار گرفته و بااستفاده از شدت های۶۰۰ و۹۰۰ وات،کامپوزیت Al2O3-TiC تولید گردید. همچنین به منظور تعیین نقش آلومینیوم اضافی در زمان و دمای احتراق ، نمونه هایی با آلومینیوم اضافی ۱ و ۵ مول نیز ساخته شدند.نتایج به دست آمده نشان می دهند که با کاهش تخلخل نمونه (افزایش چگالی خام)، زمان احتراق افزایش و دما کاهش پیدا می کند. با افزایش میزان آلومینیوم اضافی از صفر به ۱ مول، زمان احتراق کاهش یافته و دما افزایش می یابد. اما با افزایش آن از ۱ به ۵ مول، به دلیل کاهش زیاد دمای آدیاباتیک و افزایش هدایت حرارتی، واکنش سنتز احتراقی در نمونه های حاوی ۵ مول آلومینیوم اضافی صورت نمی گیرد