سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی توسعه تکنولوژی در صنایع نفت، گاز و پتروشیمی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

سوسن صمدی – دکتری تخصصی شیمی تجزیه عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
فائزه خلیلیان – دکتری تخصصی شیمی تجزیه عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری
امنه طباطبایی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهر ری

چکیده:

در سالهای اخیر ساخت نانوکامپوزیت TiO2/Chitosan بسیار مورد توجه قرارگرفته است در تحقیق حاضر موارد زیر جهت بهبود خاصیت این نانوکامپوزیت در نظر گرفته شده است: اضافه نمودن کیتوسان هنگام سنتز TiO2 به محلول ، دوپه کردن یون Cu+2 به تیتانا، استفاده از پلیمر آبی هیدروکسی پروپیل سلولز hydroxy propyl cellulose در سنتز نانوکامپوزیت به منظور افزایش سطح ویژه نانوکامپوزیت های سنتز شده به روش غوطه وری برروی بسترهای پلی کربنات اماده سازی شده پوشش داده شدند و توسط اسپکتروفتومتر FT-IR میکروسکوپ الکترونی پیمایشی SEM پراش پرتوایکس XRD اندازه گیری سطح ویژه روش BET و توانایی خاصیت فتوکاتالیستی آنها مورد بررسی قرارگرفتند. نتایج نشان داد که افزایش یون Cu+2 عامل موثری در یکنواختی سطح فیلم بوده از کلوخه شدن ممانعت بعمل می اورد افزایش همزمان HPC و Cu+2 فیلم یکنواخت همراه باندازه ذرات کوچکتری را تولید می کند.