سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

افسانه نعیمی فر – هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد شهریار- شهرقدس

چکیده:

یکی از اقلام مهم صادرات غیر نفتی، محصولا ت شیلا تی است . با توجه به اینکه منابع شیلاتی ، منابع تجدید شونده هستند و با استفاده اقتصادی کاهش نمی یابند. می توانند در صادرات غیر نفتی کشور نقش مهمی را ایفا کنند . چون تجزیه و تحلیل کشش های قیمتی عرضه و تقاضای محصولات صارداتی، برخی از ابزار های سیاستی را برای تحریک و تشویق صادرات آشکار می سازد ، در تحقیق حاضر برای برنامه ریزی صحیح صادراتی، به بررسی عوامل موثر بر عرضه و تقاضای صادرات زیر بخش شیلات و تخمین این توابع به کمک سیستم معادلات همزمان ۸۶-۵۲ پرداخته شده است . نتایج حاکی از بی کشش بودن تقاضای صادرات محصولا ت شیلاتی ایران نسبت به قیمت های صادراتی و با کشش بودن آن نسبت به درآمد کشورهای وارد کننده میباشد. به عبارت دیگر، ارتقای کیفیت بسته بندی و رعایت اصول بهداشتی در مراحل مختلف تولید، فرآوری و صادرات انواع محصولات زیر بخش شیلات، اگرچه باعث افزایش قیمت تمام شد ه میگردد، اما موجبات گسترش ارزآوری حاصل از این مسیر را فراهم خواهد نمود .کشش تقاضای صادرات شیلات نسبت به نرخ ارز منفی است و نسبت به قیمتهای جهانی مثبت می باشد که نشانگر جایگاه قابل قبول صادرات شیلات ایران در بازارهای جهانی می باشد