سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش ملی انسان، محیط زیست و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

صابر وطن دوست – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل
اصغر عبدلی – عضو هیئت علمی پژوهشکده علوم محیطی دانشگاه شهید بهشتی

چکیده:

به منظور تعیین فراوانی و پراکنش ماهی قزل الای خال قرمز در رودخانه های مرکزی حوضه جنوبی دریای خزر در پاییز ۱۳۸۶ اقدام به نمونه برداری از سرشاخه های رودخانه تجن و بابلرود گردید سرشاخههای مورد بررسی رودخانه بابلرود عبارتند از: کلیره، خجیرود ، تازه رود، سجاد رود و شیرالیم و سرشاخه های مورد بررسی رودخانه تجن عبارتند از: پاجی میانا اشکر ود، شیرین رود . از پنج سرشاخه رودخانه بابلرود دو سرشاخه به نام های خجیرود و کل یره و هر دو سرشاخه مورد بررسی رودخانه تجن به نامهای شیرین رو د و پاجی میانا اشک رود دارای ماهی قزل الای خال قرمز بوده اند. در سرشاخه های خجیرود و کل یره از رودخانه بابلرود به ترتیب ۱۰ و ۴۷ عدد ماهی قزل الای خال قرمز و در سرشاخه های پاجی میانا اشک رود و شیرین رود ازرودخانه تجن به ترتیب ۴۹ و ۵۱ عددماهی قزل الای خال قرمز صید گردید.