سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

محمدرضا جلیلیان نصرتی – دانشکده فیزیک دانشگاه آزاد تهران مرکزی تهران
فاطمه معصومیان –
مونا میرحیدری –

چکیده:

دراین مقاله پدیده دی الکتروفورز را مورد بررسی قرار دادیم این پدیده را در دو فرکانس ۲۰MHz,10kHz بررسی کرده و به استدلال این پرداختیم که چه عواملی روی تغییر نیروی دی الکتروفورز موثر است تا با استفاده از آنها بتوانیم جداسازی ذرات را بهتر انجام دهیم. با استفاده از روابط بین توان و میدان مغناطیسی و با تغییر ولتاژ توانستیم میدان الکتریکی را محاسبه کرده و نیروی دی الکتروفورز را بدست اوریم با افزایش شعاع نانوسیم و میدان الکتریکی نیروی دی الکتروفورز افزایش می یابد. با کاهش فرکانس k(ω) بخش واقعی ضریب clausisus-mossoti افزایش می یابد که خود از عوامل افزایش نیروی دی الکتروفورز است پس عوامل موثر بر نیروی الکتروفورز عبارتند از : افزایش میدان الکتریکی که در اثر افزایش ولتاژ ورودی پدید می اید ، افزایش k(ω) که در اثر کاهش فرکانس حاصل می شود ، افزایش شعاع نانوسیم