سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ارسلان باوقار – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران
علی سلگی – دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات تهران

چکیده:

منطقه مورد مطالعه با وسعتی بالغ بر 1964 کیلومتر مربع در بخش جنوبی شهرستان حاجی آباد در استان هرمزگان واقع شده است. به منظور بررسی چگونگی روند تغییرات هیدروژئوشیمیایی سفره آب زیرزمینی منطقه و ارزیابی عوامل موثر بر آن از چاههای عمیق و نیمه عمیق موجود در منطقه در اردیبهشت ماه 89 نمونهبرداری شد و برای تمام نمونه ها مقادیر هدایت الکتریکی و اسیدیته آب در محل نمونه برداری و غ لظت یونهای اصلی در آزمایشگاه اندازهگیری شده است. نتایج بدست آمده بیانگر این است که مناطق جنوب شرقی و شمالی دشت دارای حداقل هدایت الکتریکی و مناطق شمال شرقی، مرکزی و جنوبی دشت دارای حداکثر هدایت الکتریکی می باشند.