سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۳۳

نویسنده(ها):

حمیدرضا مجلسی –

چکیده:

آنچه که دراین مقاله مورد بحث قرار گرفته بدین صورت می باشد که ابتدا تصویر روشنی از وضعیت فعلی ایمنی در راه آهن ناحیه شمال ارایه شده و انواع مختلف سوانح را مورد بررسی و تجزیه و تحلیل قرار میدهیم سپس به آنالیز علل و عوامل بروز سانحه پرداخته و راه کارهای آماری بهبود ایمنی درحمل و نقل ریلی از روش آماری برای راه آهن شمال ارایه می شود بررسی نمودارها و جداول نشان میدهد علل عمده سوانح در راه آهن ناحیه شمال که ناشی از برخورد وسایل نقلیه ریلی با عابر و وسایل نقلیه ای جاده ای در گذرگاه همسطح بوده که ازنوع حوادث غیرراه آهنی بوده و با بهبودوضعیت گذرگاه به زیرگذر و روگذر و ایجاد دیوار حریم درحاشیه خط راه آهن درمناطق شهری به طورچشمگیری حوادث کاهش می یابد.