سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش بین المللی حمل و نقل ریلی

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

ابوالفضل حسنی – دانشیار دانشگاه تربیت مدرس
نوید ندیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد راه و ترابری

چکیده:

چسبندگی میان ریل و چرخ قطار بصورت اصطکاک موجود جهت ترمز گرفتن و ایجاد نیروی کشندگی میان چرخ و ریل تعریف می شود درخطوط راه آهن سریع السیر چسبندگی بین ریل و چرخ مساله مهمی درحفظ ایمنی و پایداری قطار درهنگام ترمز کردن شروع حرکت به خصوص در شرایط مرطوب می باشد این مقاله به بررسی تجربیات مختلف جهت تعیین تاثیر زبری سطح جهت و ارتفاع زبری و دمای آب برچسبندگی بین چرخ و ریل می پردازد براساس نتایج تجربی حاصل از این آزمایشها روش قابل ملاحظه ای برای بهبود شرایط چسبندگی بین ریل و چرخ در شرایط مرطوب بدست می آید بدین ترتیب که با بالا بردن درجه حرارت آب افزایش انحراف استاندارد ارتفاع زبری یا کنترل جهت گیری زبری م یتوان چسبندگی را افزایش داد