سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین همایش بین المللی و ششمین همایش مشترک انجمن مهندسی متالورژی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

صادق محمدیان –
علی سعیدی –

چکیده:

دراینتحقیق استخراج مس از کانه مس اکتیو شده معدن میدوک به کمک فروشویی درمحلول اسید سولفوریک رقیق مورد بررسی قرارگرفت همچنین اثرفعال سازی مکانیکی برفرایندتشویه بررسی شد و نهایتا اثرتوام فعال سازی و تشویه برفروشویی مورد بررسی قرارگرفت نمونه هایی از کانه سولفیدی همراه با اهک تحت اتمسفرهای هوا و اکسیژن در زمانهای مختلف فعال سازی شد سپس به کمک آنالیز حرارتی TG-DSC حداقل دما و زمان لازم برای تشویه های این نمونه ها به دست آمد نمونه های فعال سازی شده دردمای 750 درجه به مدت 20 دقیقه تحت اتمسفرهای آرگون و هوا تشویه شدند نمونه های تشویه شده تحت اتمسفر هوا و یک نمونه کانه فعال سازی نشده بعنوان شاهد درزمانهای مختلف فروشویی شدند نتایج آنالیز فازی به کمک XRD نشان داد دراثر تشویه نمونه های فعال شده تحت اتمسفر هوا مقدار قابل توجهی از گوگرد موجوددرکانه به CaSO4 CaS تبدیل می شود