سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش مشترک انجمن مهندسین متالورژی و انجمن ریخته گری ایران

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

سحر نقاشیان – کارشناس ارشد، دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف
محمد حلالی – دانشیار، دانشکده مهندسی و علم مواد دانشگاه صنعتی شریف

چکیده:

در این پژوهش سوپرآلیاژ Inconel 617 با قرارگیری در نقش آند در یک پیل الکترولیتی و با اعمال جریان الکتریکی در محلول‌های الکترولیتی اسیدسولفوریک، اسیدهیدروکلریدریک و ترکیبی از دو اسید انجام شده است. پارامترهای اثرگذار بر واکنش انحلال مانند غلظت الکترولیت، دما، ولتاژ و اثر تلاطم نیز بررسی و شرایط بهینه واکنش جهت دست یابی به فاز آبی غنی از یون نیکل، انجام شده است. با توجه به نتایج ترکیب دو اسید بر حل سازی اثر مثبتی دارد و افزایش ولتاژ و غلظت الکترولیت و اعمال تلاطم سبب بهبود واکنش حل سازی و افزایش دما سبب کاهش نرخ حل سازی می‌گردد.