سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث حسابداری مدیریت در صنعت

تعداد صفحات: ۱۸

نویسنده(ها):

منصور گرکز – استادیار گروه حسابداری دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
داریوش حسن پور – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد علی آباد کتول
محسن کلیچ – دانشگاه کارشناس ارشد اقتصاد

چکیده:

برای اینکه مدیریت کنیم باید بتوانیم که اندازه بگیریم این عبارت یکی از کلیدی ترین فاکتورهای مدیریت است لذا برای نیل به این مقصود بحث ارزیابی عملکرد مطرح می شود در ارزیابی عملکرد ما از میزان دستیابی به اهداف از پیش تعیین شده اگاه می شویم وضعیت جاریمان را با روند گذشته مقایسه می کنیم و وضعیت خویش را در قبال رقبا می سنجیم نقاط ضعف و قوتمان را به منظور ترمیم آنها شناسایی می کنیم در ارزیابی عملکرد قبلا فقط موارد مالی مدنظر قرار می گرفت ولی امروزه دیگر فقط به معیارهای مالی بسنده نمی شود و فاکتورهای دیگری نیز مورد توجه قرا رمیگیرند هدف مقاله حاضر تجزیه و تحلیل این روابط به عنوان یکچالش و فرصت برای سیستم حسابداری مدیریت MAS در شرکتهای جدید است.