سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: یازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

علیرضا کبریایی – کارشناس ارشد سازه های دریایی سازمان بنادر و دریانوردی
سحر مختاری – کارشناس ارشد برنامه ریزی و مدیریت محیط زیست، اداره کل مهندسی سواحل و ب
بهاره مجدی – کارشناس ارشد سازه های دریایی شرکت جهاد تحقیقات آب و انرژی

چکیده:

مناطق ساحلی ایران با در اختیارداشتن حدود 20% از جمعیت کشور و در برگرفتن بخش عمده ای از فعالیتهای اجتماعی، اقتصادی و صنعتی از قبیل کشاورزی، گردشگری، ماهیگیری، صنعتی و به ویژه صنایع نفت و گاز، نقش غیرقابل انکاری در رسد و توسعه کشور دارند. دراین مطالعه براساس ویژگی های طبیعی موجود در سواحل خلیج چابهار (نقاط قوت و ضعف) شامل جنس ساحل، عوامل هیدردینامیکی، عوامل ژئومرفولوژیکی و زمین شناسی و عوامل محیط زیستی و بررسی اثرات هریک از این عوامل بر فعالیتهای انسانی، فرصت ها و تهدیدهایی که ممکن است در این منطقه وجود داشته باشد برای کاربری های مختلف تعیین و درجه اهمیت هریک از آنها مشخص گردیده است براساس درجه اهمیت هریک از این فرصتها و تهدیدها، نقشه های فرصت ها و تهدیدها برای کاربری های مختلف ترسیم گردیده که استفاده از این نقشه ها می تواند در اتخاذ تصمیم گیری های مدیریتی موثر باشند.