سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1386

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

مریم افسری گلشن – گروه فیزیک، دانشگاه شهید بهشتی، اوین، تهران
سحر صفایی متین – گروه فیزیک، دانشگاه شهید بهشتی، اوین، تهران
لیلا هدایتی فر – گروه فیزیک، دانشگاه شهید بهشتی، اوین، تهران
مهسا وهابی – گروه فیزیک، دانشگاه شهید بهشتی، اوین، تهران

چکیده:

آلودگی هوا یکی از مسئله های مهم در تهران و شهرهای بزرگ است . بنابراین دانستن ساختار فرکتالی در جهت شناخت و کنترل آن از جایگاه خاصی برخورداراست . ما در این مقاله نشان می دهیم که می توان آلودگی هوای تهران را به عنوان یک پدیده تصادفی، با رفتار مقیاس بندی توصیف کرد . این بررسی بهوسیله روش آنالِِیز تغییرات بی روند چند فراکتالی(MF-DFA) انجام شده است . نماهای عمومی مقیاس بندی تابع پارش و بعد فراکتالی و طیف تکینگی مشخصشده اند