سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

ابوالفضل علیرضالو – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی (گیاهان دارویی) دانشگاه تربیت
نجمه هادی – دانشجوی کارشناسی ارشد گروه علوم باغبانی (گیاهان دارویی) دانشگاه تربیت
رضا امیدبیگی – استاد گروه باغبانی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

فنولوژی زمان وقوع و توالی پدیده هایی را که به صورت ادواری در زندگی موجودات زنده رخ می دهد، بررسی می کند. در بهره برداری از گیاهان دارویی دانستن مراحل مختلف حیاتی این گیاهان ضروری است زیرا ترکیبات موثره گیاهان از نظر کمی و کیفی در طول دوره رویش دچار تغییر و تحول می گردند. سنبل خطایی با نام علمی Angelica archangelica L. گیاهی دو ساله (به ندرت سه ساله) از تیره چتریان (Apiaceae) بوده که در بسیاری از کشورهای دنیا به منظور خاصیت دارویی آن کشت و کار می شود. مواد موثره این گیاه به عنوان بادشکن، ضد نفخ، هضم کننده غذا و همچنین اشتها آور کاربرد دارد. به دلیل اهمیت سنبل خطایی در صنایع داروسازی، صنایع غذایی و آرایشی و بهداشتی تحقیقی بر روی فنولوژی گیاه سه ساله سنبل خطایی در منطقه زردبند تهران انجام گرفت. در این تحقیق بذرهای این گیاه در تاریخ 84/10/9 کاشته شده و سپس کلیه مراحل فنولوژی گیاه شامل جوانه زنی(اواخر اسفند)، چهاربرگی(اوایل فروردین)، ساقه دهی(اواخر فروردین)، ظهور ساقه گلدهنده(اوایل اردیبهشت)، گلدهی(اواسط اردیبهشت)، رسیدن بذر(اواسط خرداد) و جمع آوری بذر(آواخر خرداد) یادداشت شدند. با دانستن مراحل یاد شده و برنامه ریزی مناسب می توان گامی موثر در افزایش مواد موثره این گیاه برداشت.