سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنگره علوم باغبانی ایران

تعداد صفحات: ۲

نویسنده(ها):

الهام دانشفر – گروه علوم باغبانی(گیاهان دارویی) دانشگاه تربیت مدرس تهران و دانشجوی ک
اختر زندتله جردی – گروه علوم باغبانی(گیاهان دارویی) دانشگاه تربیت مدرس تهران و دانشجوی ک
رضا امیدبیگی – استاد گروه باغبانی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

در بهره برداری از گیاهان دارویی شناخت مراحل مختلف رشدی آنها امری ضروری محسوب می شود. زیرا ترکیبات موثره گیاهان از نظر کمی و کیفی در طول دوره رویش دچار تغییر و تحول می گردد. گلپر ایرانی از تیره چتریان(Apiaceae) و بومی ایران است. مواد موثره این گیاه به عم.ان بادشکن، ضد نفخ، هضم کننده غذا و همچنین اشتها آور کاربرد دارد. به دلیل اهمیتی که گلپر ایرانی در صنایع غذایی و آرایشی و بهداشتی دارد، این تحقیق بر روی فنولوژی گیاه سه ساله گلپرایرانی در منطقه زردبند تهران انجام گرفت. در این تحقیق بذرها کاشته شده و سپس تاریخ کلیه مراحل فنولوژی گیاه شامل جوانه زنی، چهاربرگی، ساقه دهی در سال اول و در گیاه سه ساله، ظهور ساقه گل دهنده و به گل رفتن، رسیدن بذر و جمع آوری بذر مورد مشاهد قرار گرفته و یادداشت شدند. با دانستن مراحل یاد شده و برنامه ریزی مناسب می توان گامی می توان گامی موثر در افزایش مواد موثره این گیاه برداشت. با توجه به نتایج این تحقیق می توان چنین نتیجه گرفت که گلپرایرانی را می توان در مکان هایی که از شرایط اقلیمی شمال تهران( منطقه زردبند) برخوردار است کشت کرد بطوریکه با کشت آن زمینه ی انقراض و نابودی آن را از بین برد. میزان عصاره خشک میوه نیز 9/36 درصد محاسبه شد..