سال انتشار: ۱۳۷۸

محل انتشار: پانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

عدنان مرادیان – پژوهشگاه نیرو – پژوهشکده تولید نیرو گروه پژوهشی بهره برداری
احمد محب – پژوهشگاه نیرو – پژوهشکده تولید نیرو گروه پژوهشی بهره برداری
جواد صوانیض – پژوهشگاه نیرو – پژوهشکده تولید نیرو گروه پژوهشی بهره برداری

چکیده:

وجود اکسیژن محلول در آب سیستمهای تولید بخار می تواند نقش عمده ای در فرآیندهای خوردگی داشته باشد . تحقیقات انجام گرفته در این زمینه نشان می دهد که برای جلوگیری از وقوع فرآیندهای مختلف خوردگی، مقدار اکسیژن محلول در آب ورودی به سیستم باید کمتر از ۲۰ ppb باشد . برای کاهش اکسیژن محلول تا مقدار مجاز فوق از روشهای فیزیکی و شیمیایی مختلفی استفاده می شود . یکی از روشهائی که می توان توسط آن مقدار اکسیژن محلول را کاهش داد، استفاده از هیدروژن در مجاورت کاتالیست می باشد . در این فرآیند اکسیژن و هیدروژن محلول در مجاورت کاتالیست واکنش داده و تولید آب می کنند .