سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: دومین همایش ملی آب و فاضلاب با رویکرد بهره برداری

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

امان گلدی شرافت سید – دانشجوی کارشناسی ارشد جغرافیا و برنامه ریزی روستایی، دانشگاه زابل

چکیده:

آب انبارها یکی از مظاهر سازگاری انسان با شرایط محیطی می باشد . در این میان الگوهایی از آب انبارها در کشور ناشناخته و یا کمتر شناخته شده است . در منطقه ترکمن صحرای ایران با توجه به اقلیم خاص آن، مردم این منطقه با ابتکار خود از ریزشهای جوی زمستان، آب مورد نیاز فصل خشک تابستان را ذخیره می کنند . این مقاله به قابلیت های اجرایی این شیوه ذخیره سازی و شیوه های اجرایی و گذشته تاریخی آن می پردازد و نیز به میزان پراکندگی این شیوه ذخیره سازی در سطح روستاها پرداخته و علل گرایش مردم به استفاده و مصرف این آب را مورد نقد و بررسی قرارداده و الگوی مورد نظر را از نظر قابلیت اجرایی در سطح گسترده مورد ارزیابی قرار می دهد . این مقاله به روش توصیفی پیمایشی و با استفاده از نرم افزارهای SPSS و صفحه گسترده excel داده ها را مورد تحلیل قرار می دهد.