سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: دوازدهمین همایش ملی صنایع دریایی ایران

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

علی شیخ بهایی – کارشناس ارشدعمران – سازه های دریائی , دانشگاه هرمزگان
سعید مظاهری – استادیار سازه های دریائی , دپارتمان حمل و نقل و تکنولوژی دریائی , پژوهشک
سیروس ارشادی – استادیار گروه عمران

چکیده:

در تعیین عرض کانال ناوبری، نوع و ابعاد شناورها، حجم ترافیک دریایی و شرایط هیدرواقلیمی باید مد نظر قرار گیرند. در پژوهش حاض که برای شناورهای بندرگاه عمومی پروژه ILC به عنوان مطالعه موردی پرداخته است ,ضمن بررسی پارمترهای مذکور، نتایج با آیین نامه تأسیسات دریایی ژاپن مورد مقایسه قرارگرفته و محاسن و معایب آن مورد تجزیه و تحلیل قرارداده است. مساحت، محیط و قطر حوضچه آرامش-(در روش مهار با لنگر) و همچنین روش مهار با بویه در بندرگاه خدمات عمومی که شامل General Cargo, Sulphur, Ro-Ro berth می باشد به ترتیب برابر با 15461m و1630m و 330m بوده که استاندارد تاسیسات دریایی ژاپن را به پوشش نداده اما LPG,LNG را به خوبی می پوشاند. همچنین مساحت، محیط، قطر دایره چرخش در محدوده اسکله خدمات عمومی به ترتیب 5896m2، و 250m و 708m می باشد که با ایین نامه تاسیسات دریایی ژاپن به جز درموردSulphur berth در حضور یدک کش – مطابقت نداشته و لازم است در این خصوص بازنگری صورت پذیرد