سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

احمدرضا دارایی – زاهدان دانشگاه سیستان و بلوچستان دانشکده علوم گروه فیزیک
علی عباسی رستمی –
سیدحسن حاجی امام –
مسعود شکوهی –

چکیده:

دراین مقاله قطبیدگی و شدت تابش چندنقطه کوانتمی InAs/GaAs در نانوکاواک استوانه ای به وسیله طیف نگاری مایکروفوتولومینسانس با تغییرات دمایی بین ۶/۶ تا ۴۷ کلوین اندازه گیری و مورد بررسی قرارگرفت دو مد پلاریزه را برای نانوکاواک استوانه ای و همچنین نقاط کوانتمی دردو راستای متعامد قطر بزرگ و کوچک مدنظر قرار داده که به ترتیببا H,V نماد گذاری شده است ازمایشات نشان میدهند که میزان قطبیدگی و جداشدگی طیفی برای نقاط کوانتمی گوناگون متفاوت است این تفاوت را میتوان به انحراف از شکل متقارن و کشیدگی نقاط کوانتمی در حین رشد و مرحله رونشانی بعدی نسبت داد. تحول و میزان قطبیدگی با تغییرات دما در حالت کوپل تشدیدی و دور از تشدید گزارش می گردد.