سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

مرتضی قلیزاده – کارشناسی ارشد آگرو اکولوژی و کارشناس شرکت آب منطقه ای آ- غ
میکائیل حسینی – دانشجوی دکترای آبیاری و زهکشی کارشناس شرکت مدیریت منابع آب ایران
جواد محمدی – کارشناس ارشد عمران – آبیاری و کارشناس شرکت آب منطقه ای آ- غ
منیره کریم خوشنواآذر – کارشناس ارشد آگرواکولوژی و کارشناس شرکت آب منطقه ای آ – غ

چکیده:

حوضه آبریز سد مهاباد مهم ترین منبع تامین کننده آب شرب و کشاورزی شهر مهاباد میباشد. نمونه برداری های از سه ایستگاه، شامل SW4واقع در شاخه کوتر SW7مربوط به شاخه بیطاس واز داخل مخزن SW8 نزدیک به محور مخزن سد، از 4 عمق که جهت افزایش دقت از مرداد ماه 90یک نقطه دیگر در حد وسط ناحیه ترموکلاین اضافه گردید بر اساس نتایج به دست آمده ماههای آبان، آذر، دی و بهمن و اسفند مخزن دارای اختلاط کامل می باشد با افزایش دمای هوا در بهار، در ماه فروردین با دمای سطحی لایه بندی شروع گردیده. سپس در ماه مهر با رسیدن پاییز دمای رولایه در مهرماه به 18 درجه کاهش می یابد و نهایتا در آبان ماه مخزن به حالت اختلاط کامل می رسد. محدوده ترموکلاین، در تابستان حد فاصل 10 – 15 متر است و در ماههای پاییز با ضعیف شدن شدت لایه بندی ضخامت لایه ترموکلاین به تدریج افزایش یافته و به حد فاصل عمق 10 – 20 متر می رسد. ختلاف متوسط دمای رو لایه و زیرلایه در ماه مرداد بیشترین اختلاف را داشته، متوسط رولایه ( 24 درجه سانتیگراد) و زیرلایه (11 درجه سانتیگراد) برابر 13 درجه سانتیگراد بوده است، در 5 ماه اختلاط (آبان تا اسفند) منحنی های رولایه و زیرلایه بر هم منطبق هستند و با توجه به تراز برداشت آب شرب در ماه های آخر تابستان و اول پاییز تامین آب فقط از لایه فوقانی ممکن میشود که در این لایه کیفیت آب مناسب نیست.