سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: شانزدهمین همایش انجمن زمین شناسی ایران

تعداد صفحات: ۱

نویسنده(ها):

بی بی فاطمه نعمتی –
نسرین رشید مقدم –

چکیده:

ناحیه مورد مطالعه تحت تأثیر فرایندهای تکتونیکی ایالت ساختاری کپه داغ قرار دارد و در حال حاضر تکتونیک جوان در آن کارساز است. روند عمومی گسلها در دو امتداد NE و NW می باشد. گسلهای امتداد لغز با امتداد NW دارای طول و جابه جایی بیشتر و راستگردند در حالیکه گسلهای امتداد لغز با روند NE چپگرد بوده و طول و جابجایی کمتری دارند . در این تحقیق چینخوردگیهای جوان و نیز حرکتهای جدید گسلها که بر روی نهشتههای کواترنری ایجاد برش نموده اند بررسی و به تصویر کشیده شده است. بررسی زمین لرزه های تاریخی و دستگاهی منطقه نیز شاهدی گویا بر فعال بودن تکتونیک منطقه است که با فعالیت گسلهای منطقه انطباق دارد. مطالعات انجام شده نشان می دهد که منطقه از نظر تکتونیکی فعال و گسلهای موجود توان ایجاد زلزلههای مخرب را دارند. لذا با آگاهی از فعال بودن گسله ا و در نتیجه لرزهخیز بودن منطقه، مدیران و مسئولان استان بهتر میتوانند جهت حفظ، نگهداری، مرمت و مقاوم سازی بناها و کاهش خطرات ناشی از زمینلرزه منطقه اقدام نمایند.