سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی مدیریت منابع آب اراضی ساحلی

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

میثم مطهری – دانشجوی کارشناسی ارشد ابیاری و زهکشی دانشگاه تربیت مدرس
سیروس امیرپور – دانشجوی کارشناسی ارشد ابیاری و زهکشی
توحید بهجتی – دانشجوی کارشناسی ارشد اقتصادکشاورزی دانشگاه تربیت مدرس

چکیده:

زهکشی زیرزمینی اراضی شالیزاری به منظور خشک کردن زمین در زمان برداشت، زهکشی میان فصل و پایین اوردن سطح ایستابی پس از برداشت برنج جهت ایجاد شرایط مناسب برای کشت دوم احداث گردید در اراضی حاشیه دریای خزر وفور نزولات به همراه وضعیت خاک های منطقه و بالا بودن سطح آب زیرزمینی باعث شده است که زهکشی خاک به کندی صورت گرفته و کشاورزی در شالیزارها به کشت برنج آن هم در شش ماه اول سال محدود شود با اجرای سیستم زهکشی زیرزمینی در اراضی شالیزاری ضمن افزایش محصول و امکان برداشت مکانیزه می توان در نیمه دوم سال محصولات دیگر را نیز کشت کرد دراین تحقیق پس از بررسی مطالعات صورت گرفته و شرایط آب ، خاک اقلیم و کشتهای منطقه به بیان مشکلات موجود واتی در زمینه کشاورزی پرداخته شده و لزوم احداث سیستم زهکشی زیرزمینی و شرایط احداث آن مورد بحث قرارگرفته است پیشنهادات این تحقیق در زمینه احداث سیستم زهکشی زیرزمینی برای دستیابی به توسعه پایدار کشاورزی در منطقه ارائه شده است.