سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی معماری و شهرسازی ایرانی اسلامی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

لیلا زارع – استادیار و عضو هیات علمی گروه معماری، دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، ایران
خدیجه حیدری – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، گروه معماری، تهران، ایران،
رومینا خلیل زاده اقدمی – دانشجوی کارشناسی ارشد دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران غرب، گروه معماری، تهران، ایران،

چکیده:

مکان بخشی از فضاست که احساس شده وبا خاطره عجین می شود. این خاطره حاصل درگیری فضا با فعالیت های انسانیست وعاملی جهت تبدیل فضا به مکان است. باتوجه به اهمیت این حس در ارتقاء کیفیت فضا طراحی شده این مقاله به بررسی مفهوم حس مکان در مساجدشهرهای اسلامی وعوامل موثر بر آن پرداخته است. درشهرهای ایرانی اسلامی جلوه های معنوی شهر به ویژه نشان ها وسمبل های اعتقادی همچون مساجد اعتباری شایان توجه دارند. یکی از مهم ترین نمادهای شهراسلامی مسجد است که از صدر اسلام تاکنون مظهر هویت مسلمانان بوده است. با توجه به اینکه مسجد از اولین بناهای طراحی شده در شهر اسلامی است ،دارای موقعیت و جایگاه ویژه ای می باشد. نوشتار حاضردرپی پاسخ به این سوال است که عوامل تاثیر گذار بر ارتقاء حس در فضای مساجد شهرهای اسلامی چگونه وبا چه کیفیتی بروز می کنند؟در راستای آن با استفاده از روش تحقیق کتابخانه ای، توصیفی –تحلیلی، معنای حس فضا ومکان ودیدگاه های موجود را بررسی کرده و نمود کالبدی این حس در مسجد تاریخی شیخ لطف لله بررسی شده است. ودر نهایت راهکارهایی جهت باز آفرینی حس مکان در مساجد جدید شهرهای اسلامی پیشنهاد شده است.