سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش منطقه ای خانه ایرانی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

هورخش احمد نیا – عضو باشگاه پژوهشگران جوان،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز
نصرت الله بشیری – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد تبریز
مجید قلی زاده – عضو باشگاه پژوهشگران جوان،دانشگاه آزاد اسلامی واحد تهران مرکز

چکیده:

مسکن یکی از مهمترین عوامل زندگی بشری که بیش از نیمی از زندگی انسان در آن می گذرد همواره مفهوم اصلی خود یعنی فراهم کردن شرایط ارامش و اسایش برای افراد خانواده را به خوبی فراهم نموده است آنچه معماری خانه های مسلمان نشین را از سایر معماری منازل مسکونی جهان جدا میکند احترا به انسان و فضا در تعریف مفهومی خاص از خانه برای بیان مفوم سکونت می باشد به عبارت دیگر قران و سنت حاوی فهرست منسجمی از منابعی است که میتواند مجموعه ای از اصول اساسی را به عنوان راهنما و چهارچوب برای طراحی و معماری مسکن در اختیار ما قرار دهد بنابراین طراحان و سازندگان نیز بایستی در طراحی خود این اصول را بعنوان رهنمود مدنظر قرار دهند به عبارت دیگر طراحی خانه یک مسلمان بایستی حاصل ارزش ها و عقاید اسلامی ساکنین آن باشد.