سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: یازهمین کنفرانس هیدرولیک ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

محمدعلی قربانی – دانشیار دانشگاه تبریز
حسن احمدی – استادیار دانشگاه آزاد رودهن
پیمان یوسفی –
محسن پورشریفی –

چکیده:

مطالعه ی حاضربه مقایسه مدلهای فراکاوشی برنامه ریزی بیان ژن و شبکه های عصبی مصنوعی و مدلهای ریاضی تجربی جهت تخمین ریزمقیاس رسوب معلق دررودخانه ها می پردازد برنامه ریزی بیان ژن یک روش تکاملی بوده که علاوهب راحتساب به عنوان یک روش هوشمند توانایی ارایه مدل ریاضی با پارامترهای ورودی را نیز داراست مطالعه حاضر سعی دارد توانایی مدلهای ذکر شده را درمقایسه با روش منحنی سنجه رسوب در رودخانه های با امار کوتاهمدت و همچنین طولانی مدت مورد بررسی قرار دهد نتایج نشان داد که برنامه ریزی بیان ژن تخمین قابل قبولی نیست به دو مدل دیگر ارایه نمودها ست.