سال انتشار: ۱۳۹۱

محل انتشار: اولین کارگاه ملی رایانش ابری

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

ندا ملکی – دانشجوی ارشد مهندسی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، گروه کامپیوتر، قز
اسماعیل زینالی – عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد قزوین، گروه کامپیوتر، قزوین
محمد کاظم اکبری – عضو هیئت علمی دانشتاه صنعتی امیرکبیر، تهران ، ایران
مرتضی سرگلزایی جوان – دانشجوی دکترای مهندسی فناوری اطاعات، دانشگاه صنعتی امیرکبیر

چکیده:

سرویس های کاربردی که روی مدل محاسباتی ابر قرار می گیرند، نیازهایی پیچیده از جمله آماده سازی، پیکربندی و استقرار دارند. ارزیابی کارائی سیاست های آماده سازی، مدل های بار کاری پویا و مدل های کارایی منابع با یک روش قابل تکرار و تحت سیستم های مختلف و نیازها و پیکربندی های متفاوت کاربران، کار بسیار مشکلی است. برای غلبه بر این چالش، ابزار شبیه سازی CloudSim را معرفی می کنیم که مدل سازی و شبیه سازی سیستم های محاسباتی ابر و محیط های آماده سازی کاربردها را مقدور می سازد. جهت ارزیابی این شبیه ساز، مقدار حافظه مصرفی و سربار حاصل از آن را بررسی می کنیم.