سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

جواد شایانفر – عضو هیات علمی دانشگاه سیستان و بلوچستان، گروه فقه و مبانی حقوق اسلامی
زهرا تنها – دانشجوی رشته فقه و حقوق اسلامی دانشگاه سیستان و بلوچستان

چکیده:

بررسی نوع مدیریت قوه مقننه که رکن قانوگذاری نظام جمهوری اسلامی ایران است و از موثرترین قوای حاکم در آن بشمار می رود از مباحث بسیار مهم و ضروری است تا از این رهگذر بتوان به نقاط قوت و ضعف آن پی برد . مقاله حاضر با عنوان بررسی مدریرت و عملکرد قوه مقننه در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران، از نوع توصیفی – تحلیلی و به روش کتابخانه ای و با تکیه بر اصول قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران می باشد . سوال اساسی این تحقیق اینست که نحوه ی مدیریت و ساختار و وظایف قوه ی مقننه در قانون اساسی ایران چگونه است و چه نقاط قوت و ضعفی دارد ؟