سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین همایش ملی دانشجویی مدیریت و فناوریهای نوین در علوم بهداشتی، سلامت و محیط زیست

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

فرشته یزدانی – کارشناس مسئول گروه آمار ، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشا
زهرا لقایی – کارشناس مسئول گروه آمار ، معاونت بهداشتی دانشگاه علوم پزشکی کرمانشا

چکیده:

زباله های تولیدشده در بیمارستانها، از فعالیتهای گوناگون بدست می آید، که در بیمارستان انجام می گیرد.زباله های معمولی بیمارستان، بیشتر به آشپزخانه، بخش اداری و فضای سبز مربوط بوده و همانند مواد زاید خانگی و زباله های شهری هستند. در بیمارستانها انواع اقدامات درمانی، مانند کبالت درمانی، شیمی درمانی، دیالیز، چراحی، قطع و بیرون آوردن اندامهای فاسد، کالبد شکافی، نمونه برداری، آزمایشهای پزشکی و تزریقات انجام می شود و حاصل آن، زباله های عفونی بیمارستانی و اجسام تیز و برنده آلوده به خون و دیگر ترشحات بیماران، زباله های رادیو اکتیو و مواد شیمیایی دفعی است، که زباله های خطرناک به شمار می آیند. در ایران همانند بسیاری ازکشورهای در حال توسعه، متاسفانه هنوز در ابتدای اجرای قوانین وضع شده بوده و اطلاعات کامل و دقیقی درباره اندازه زباله تولید شده و روند دفع آن در بیمارستانهای کشور وجود ندارد. در این پژوهش یافته های بررسی مدیریت پسماند پزشکی در بیمارستانهای تحت پوشش دانشگاه علوم پزشکی ا ستان کرمانشاه که از مهمترین مراکز درمانی تولید کننده زباله عفونی در استان می باشند مورد بررسی های لازم قرار می گیرند