سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: دومین کنفرانس ملّی تجربه های ساخت شبکه های آبیاری و زهکشی

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

سیدسعید اسلامیان – دانشیار گروه مهندسی آب، دانشکده کشاورزی، دانشگاه صنعتی اصفهان
سیدعلیرضا گوهری – دانشجوی کارشناسی ارشد، آبیاری و زهکشی دانشگاه صنعتی اصفهان
محمدجواد زارعیان – کارشناس آبیاری و زهکشی

چکیده:

کانال های پیش ساخته سازه هایی هستند که در برخی موارد به علت عدم کارائی کانالهای در جا استفاده می شوند. در کشور ما نیز استفاده از این تکنولوژی جدید در ساخت کانال از سال 1365 بسیار گسترش یافته است. کانالهای آبیاری درجه 3و4 آب را از کانالهای اصلی دریافت نموده و بین واحدهای کوچکتر آبیاری توزیع می کنند. بهترین سطح مقطع از لحاظ هیدرولیکی به منظور ساخت این کانالها، مقطع دایره ای است، لیکن مشکلات احداث این کانالها به صورت درجا باعث شده است که عملامقطع ذوزنقه ای اصلی ترین شکل کانال های آبیاری را به خود اختصاص دهد. از آن ایی که مقاطع پیش ساخته نیم دایره ای به صورت پایه دار ساخته می شوند، سطح جانبی با خاک تماس ندارد. بنابراین مشکلات احداث مقاطع دایره ای از بین می رود. درساخت این کانال ها ، کلیه قطعات مورد نیاز در کارگاه های مخصوص به صورت پیش ساخته تولید می شوند، که علاوه بر دقت بالا در مراحل تولید، موجب حذف محدودیت های فراوری بتن در محیط های باز نظیر یخ زدگی بتن، تبخیر آب بتن و آسیب دیدن پوشش بتن می گردد. از دیگر مزایای استفاده از این کانال ها کلیه قطعات مورد نیاز دراینکارگاه های مخصوص به صورت پیش ساخته تولید می شوند که علاوه بر دقت بالا درمراحل تولید، موجب حذف محدودیت های فراوری بتن در محیط های باز نظیر یخ زدگی بتن ، تبخیر آب بتن و آیب دیدن پوشش بتن می گردد. از دیگر مزایای استفاده از این کانال ها می توان به امکان استفاده در خاک های مسئله دار نظیر خاک های سولفاته و شور، روان گرا و رمبنده ، عدم نیاز به تسطیح زمین، سهولت در تعمیر و تعویض قطعات و نیز امکان استفاده از آبیاری سیفونی اشاره نمود. د راین تحقیق که در منطقه شرق اصفهان انجام شده است، مشکلات بهره بردرای از این شبکه ها نظیر کاربریغلظ کشاورزان مشکلات اجتماعی و نیز حقوقی احداث این کانال ها بررسی شده است. همچنین با تحلیل روند ساخت ا ین کانال ها در شرکت لوله سازی قائم اصفهان، راه های بهبود کیفیت نظیر دقت در طرح اختلاط بتن، حمل قطعات و از همه مهمتر درزهای آب بندی و واشرهای مورد استفاده ارائه شده است. درنهایت با جمع بندی مطالعات انجام شده نتیجه گیری می شود که علت شکست نسبی این طرح در منطقه مورد مطالعه، عدم بررسی جوانب مختلف طرح و عدم توجه به نگهداری صحیح شبکه ها توسط مسئولین مربوطه و نیز کشاورزان ذینفع می باشد.