سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

ابراهیم زارع – عضو هیات علمی مرکز تحقیقات کشاورزی و منابع طبیعی استان فارس
حمیده دانشگر – دانشجوی کارشناسی ارشد رشته اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی واحد ار

چکیده:

گندم دیم و آبی ۷۲/۶ درصد از سطح زیرکشت محصولات زراعی استان بوشهر را به خود اختصاص داده است. دراین تحقیق به منظور تعیین مزیت نسبی گندم از ماتریس تحلیل سیاستی PAM استفاده شدها ست. در این مطالعه از اطلاعات مربوط به ۲۵۹ بهره بردار از شهرستانهای مختلف استان در سال زراعی ۸۷-۸۶ استفاده شده است. نتایج نشان داد استان بوشهر در تولید محصول گندم ابی DRC=0/76 دارای مزیت نسبی است و گندم دیم DRC=3/12 دارای مزیت نسبی نمی باشد نسبت هزینه به منفعت اجتماعی SCB برای گندم آبی ۰/۸۳ و برای گندم دیم ۱/۳۸ بدست آمده که نشان دهنده این است که تولیدگندم آبی از نظراقتصادی مقرون بصرفه است و تولید گندم دیم در شرایط رقابت آزادمقرون بصرفه نبوده و سودآور نمیباشد.