سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۹

نویسنده(ها):

قاسم نوروزی – دانشجوی دکتری و عضو هیئت علمی گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه آزاد اسلامی
علی ثریایی – عضو هیئت علمی و استادیار گروه مدیریت دانشگاه آزاد اسلامی واحد بابل

چکیده:

آگاهی از مزیت نسبی محصولات و بازارهای صادراتی و شناخت بازارهای هدف و اولویت بندی آنها می تواند در تدوین استراتژی بازار یابی کارآمد موثر و کارساز باشد . با چنین رویکردی، در این مطالعه نخست مزیت نسبی محصولات کشاورزی صادراتی استان مازندران تعیین گردید و سپس بازارهای هدف صادراتی استان بر حسب مزیت، اولویت بندی و رتبه بندی گردیدند. از طریق شاخص مزیت نسبی آشکارا و شاخص سهم بازار، مزیت نسبی محصولات صادراتی کشاورزی استان و بازارهای صادراتی آن تعیین و تحلیل شد . جامعه آماری این مطالعه محصولات اصلی صادراتی کشاورزی استان و کشورهای واردکننده این محصولات بخصوص کشورهای حوزه دریای خزر و آسیای میانه بوده اند . نتایج نشان داد محصولات اساسی کشاورزی استان شامل مرکبات، گل و گیاهان زینتی و کیوی ، شاخص RCA آن ها بزرگ تر از یک و در نتیجه دارای مزیت نسبی صادرات هستند