سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۳

نویسنده(ها):

حامد رفیعی – دانشجوی دکتری گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران
غلامرضا پیکانی ماچیانی – استادیاران گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران
ژیلا دانشورعامری – استادیاران گروه اقتصاد کشاورزی دانشگاه تهران

چکیده:

بخش کشاورزی همانند سایر بخش ها نظیر بخش نفت، نقش مهمی در کسب درآمدهای ارزی داراست . همچنین ورود به عرصه تجارت بینالمللی نیاز به دارا بودن شرایط لازم جهت پیوستن به سازمان تجارت جهانیWTO و نیز رقابت پذیری محصولات زراعی است . این مطالعه به بررسی امکانات تولیدی و مزیت نسبی بخش زراعی استان مازندران بعنوان یکی از قطب های مهم کشاورزی کشور، در سال زراعی ۸۶-۸۵ با استفاده از شاخص های معمول و رهیافت برنامهریزی خطی میپردازد. برای این منظور از دو نرخ ارز یورو و دلار استفاده شد. با بکارگیری نرخ ارز یورو، برآورد شاخصهای مزیت نسبی با استفاده از مدل های برنامهریزی خطی نشان داد که از میان محصولاتی که دارای مزیت نسبی بوده اند، عمدتاً محصولات انواع برنج، سیب زمینی آبی، جو آبی و دیم، سویا بهاره دیم، لوبیا چیتی آبی، گوجه فرنگی آبی و عدس دیم وارد الگوی بهینه کشت شده اند.