سال انتشار: ۱۳۸۷

محل انتشار: همایش پزشکی و موازین شرعی

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

امیر دیبائی – عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اهواز مدیر گروه پزشکی قانونی

چکیده:

گرچه میدانیم کثرت سقط جنین یکی از معضلات اجتماعی در دنیای باصطلاح متمدن که با طرح مسائلی از قبیل کنترل جمعیت مبارزه با فقر، کمبود مواد غذایی ، عدم بودجه کافی و … متاسفانه انجام می شود می باشد ولی هیچکدام از انها مجوزی جهت انجام سقط جنین نمی باشد و این باعث اشاعه فساد اخلاقی و بی بند و باری و بیماریهای روانی و نقصان تعداد موالید می گردد. در بعضی از ممالک مثلا فرانسه سقط جنین از تعداد موالید بیشتر است از نظر تاریخی در اقوام اولیه که پدر حق کشتن یا فروختن فرزندان خود را داشته بدیهی است حق سقط جنین برای او نیز محفوظ بوده و مورد بحث نیست. عقیده حکما و فلاسفه یونان و روم نیز مختلف بوده است مثلا سقراط سقط را با میل مادر جایز میدانسته ارسطو در صورتی جایز میدانسته که مادر تعداد فرزند زیادداشته باشد و لی بقراط در سوگند نامه اش سقط جنین را به پزشکان قدغن می نماید.