سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: کنفرانس فیزیک ایران 1386

تعداد صفحات: ۴

نویسنده(ها):

حامد قائمی – گروه فیزیک دانشگاه اصفهان،خیابان دانشگاه،اصفهان
دلارام میرفندرسکی – گروه فیزیک دانشگاه اصفهان،خیابان دانشگاه،اصفهان

چکیده:

در این مقاله به بررسی پدیده پراش توسط تک شکاف می پردازیم . بدین منظور یک پتانسیل شبیه سازی شده به شکاف نسبت می دهیم و با به کار گیری رهیافت انتگرال مسیر طرح پراش را به دست آورده و تاثیر پتانسیل شکاف را در توزیع الکترونی نشان می دهیم .