سال انتشار: ۱۳۹۰

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی دانش پژوهان کامپیوتر و فناوری اطلاعات

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

اعظم رفیعی زاده – دانشگاه پیام نور (واحد ری)- گروه مهندسی کامپیوتر و فناوری اطلاعات
سید علی رضوی ابراهیمی – دانشگاه پیام نور (سازمان مرکزی)- استادیار گروه مهندسی کامپیوتر و فناور

چکیده:

مساله میریابی خودرو با پبجره های زمان VRPTW ، یک مساله ترککیبی شناخته شده است . این مساله قلب مدیریت توزیع می باشد . بسیاری از تحقیقات ، فوق اکتشافی ها را ارائه کرده اند که شیوه های موثری بر VRPTW هستند. در این مقاله ضمن مروری اجمالی بر شیوه های حل این مساله ، یک شیوه پیوندی را مورد بررسی قرار می دهیم که شامل بهینه سازی کلونی مورچه ACO و جستجوی تابو است. برای بهبود کارایی ACO یک جستجوی همسایگی معرفی می شود که برای توسعه توانایی جستحوی محلی ACOاست. بعلاوه زمانیکه ACO ، ه همگرایی نزدیک می شود جستجوی تابو برای حفظ تنوع ACO و جستجوی راه حل های جدید استفاده می شود. از آنجا که جستجوی همسایگی ، در این الگوریتم نقش مهمی را ایفا می کند . در انتهای مقاله سه شیوه جدید جستجوی همسایگی بصورت اجمالی بررسی می شوند.