سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

احمدرضا توحیدی – استادیار گروه حقوق بین الملل، دانشگاه قم، ایران
نرگس زارعی – دانش اموخته کارشناسی ارشد فقه و حقوق اسلامی،دانشکده اصول دین قم، ایران

چکیده:

حقوق اجتماعی یکی از موضوعات مورد بحث در حقوق عمومی است که دانشمندان حقوق عمومی برای شناخت مصادیق و تبیین مفاهیم آن بسیار کوشیده اند و در جهت روشن شدن ابعاد آن تحقیقات بسیاری نموده اند . ایران کشور با سبقه تاریخی و مذهبی مصادیق حقوق اجتماعی را در چند اصل به صورت موجز بیان نموده و در تمام این بندها به رعایت اصول اسلامی اشخاص را مقید نموده است . جلوه های حقوق اجتماعی در قانون اساسی ایران در اصولی مانند بند 4 اصل 3 (بیمه بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست ) اصل 30 (حق آموزش ) اصل 31 (حق مسکن) اصل 29 (حق تامین اجتماعی ) اصل 28 (حق کار) هویداست . در این ماقله به بررسی مصادیق حقوق اجتماعی در قانون اساسی ایران می پردازیم