سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین کنگره تخصصی مدیریت شهری ایران

تعداد صفحات: ۱۱

نویسنده(ها):

پروا پرتو – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
سودابه نعیمی – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس
حامد محمدی مزرعه – دانشجوی کارشناسی ارشد معماری دانشگاه آزاد اسلامی واحد بندرعباس

چکیده:

یکی از مهترین عوامل هدایت کننده جهت اشتغال زایی، جذب گردشگر و حفظ ثروت استانی در زمینه توسعه و پیشرفت میباشد که نه تنها بندرعباس بلکه در کل کشور باید لحاظ گردد، که نقش اساسی و مهمی در رشد اقتصاد بومی و بهبود شرایطمحیط زندگی در برخواهد داشت.بندرعباس و ارتباطاتی که با جزایر زیرمجموعه استان دارد می تواند نقش بسیار بسزایی در احداث ریزورت هتل داشته باشد وهمچنین می توان در لبه های ساحلی بندرعباس به احداث هتل با شرایط زیست محیطی در توسعه شهر، جذابیت بیشترینسبت به محوریت توریست پرداخت. با اجرای اصول و راهکارهای منطقی که در این مقاله به بیان آن پرداخته میشود توجه بهمسائل زیست محیطی در طی سالهای اخیر با توجه به رشد علم و تکنولوژی، علاوه براینکه رشد صعودی نداشته بلکه به سمتحرکت نزولی به راه افتاده است. حال با تحلیل و بررسی موضوعات مختلف اصول شهرسازی و تعیین محدوده های مناسب جهتاحداث هتل در روند احداث و مکان گزینی ریزورت هتل با توجه به مسائل زیست محیطی پرداخته خواهد شد.