سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی معماری پایدار و توسعه شهری با رویکرد پدافند غیر عامل در معماری و شهرسازی

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

زهرا کشاورز رضوان – کارشناس معماری
الهه طوافیان – کارشناس معماری
لیلا مهدی زاده – کارشناس معماری

چکیده:

دنیای امروز با بحران انرژی روبرو است بنابراین ساختن ساختمانهایی که کمترین مقدار انرژی فسیلی را مصرف کنند دغدغهمعماران امروز میباشد. در معماری گذشته به دلیل نبود سوختهای فسیلی، بناها همزیستی خوبی با طبیعت و اقلیم برقرارمی کردند که آسایش انسان نیز در آن فراهم میشد لذا بررسی و تحقیق در اصول معماری گذشته با توجه به بحران کنونیضروری است. در این مقاله سعی شده تا به بررسی اقلیمی شهر عقدا که در شهرستان اردکان و استان یزد قرار دارد و بافتقدیم آن تاحدودی حفظ شده است، پرداخته و راهکارهای اقلیمی که معماران برای همسازی با طبیعت در این بناها اتخاذکرده اند، یررسی شود. بنابراین از روش کتابخانه ای، منابع میراث فرهنگی و میدانی برای جمع آوری اطلاعات استفاده شده وتحلیل یافته ها برای استنتاج به کار گرفته شده است.