سال انتشار: ۱۳۸۰

محل انتشار: شانزدهمین کنفرانس بین المللی برق

تعداد صفحات: ۹

نویسنده(ها):

رضا شریفی – شرکت توانیر – دفتر برنامه ریزی نیروی انسانی جمهوری اسلامی ایران

چکیده:

وجود معیارهای روانشناختی در میان اپراتورهای نیروگاهها، ضمن افزایش کارایی آنان، می تواند در کاهش حوادث و آسیب رسانی احتمالی به دستگاههای نیروگاه ها، کاهش وقفه های نامطلوب در روند تولید برق موثر واقع شود . بر این اساس تعداد ۱۲۶ نفر از اپراتورهای نیروگاههای کشور در دو گروه موفق و ناموفق در زمینه توانایی های شناختی، توانایی های روانی – حرکتی، توانایی های حسی و سازگاری روانی و جسمانی مقایسه شدند . نتایج این تحقیق نشان می دهد، تفاوتهای اساسی در میان دو گروه تنها در زمینه توانایی های شناختی و حسی – حرکتی وجود دارد و افراد موفق در این رو زمینه برتری چشمگیرتری نشان می دهند .