سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: همایش ملی کارآفرینی و توسعه پایدار

تعداد صفحات: ۱۵

نویسنده(ها):

دکتر میثم شیرخدایی – استادیار وعضو هیئت علمی دانشگاه مازندران
زهرا دادفر – دانشجوی کارشناسی ارشد مدیریت بازرگانی (گرایش بازاریابی بین الملل)

چکیده:

تاکنون بازاریابی وکارآفرینی در دوحوزه مستقل علمی ،جالب توجه صاحب نظران بوده اند در دهه گذشته کمیت روبه رشد تحقیقات کارآفرینی به کشف یافته هایی منجر شد که سبب ساز بهبود دانش بازاریابی بود بازاریابی کار آفرینانه به مثابه دانشی میان رشته ای نو ظهور بیانگر رویکرد متفاوتی به رویای کسب وکار رابطه آن با بازار ونقش وظایف بازاریابان درون شرکت است با توجه به بازار شرکت می کوشد تا برخلاف پیروی از مشتریان آن ها را رهبری کند وتمامی توجهات به سمت ایجاد بازارهای جدید به جای خدمت رسانی بهتر در بازارهای موجود است شرکتی که دارای رویکرد کارآفرینی به بازاریابی است به شیوه ای بیش فعالانه نوآوری را اهرم می کند وریسک را از طریق فرایندهای بازاریابی برای ایجاد برقراری ارتباط وتحویل ارزش به مشتریان وبه نحوه ی که برای سازمان وذی نفعان آن منفعت داشته باشد مدیریت می کند در این مطالعه ضمن بررسی مفهوم بازاریابی بین المللی وکارآفرینی با رویکرد بازاریابی سعی شده تا معنایی حداکثری از بازاریابی کار آفرینانه مدنظر قرار بگیرد ودر نهایت به تعریفی کلی از بازاریابی کار آفرینانه بین المللی برسد.