سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: اولین کنفرانس ملی علوم و فناوری نانو

تعداد صفحات: ۵

نویسنده(ها):

پیمان شیخ زاده – دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشکده پزشکی گروه فیزیک پزشکی
وحیده زارع گوگانی – دانشگاه علوم پزشکی تبریز دانشکده پیراپزشکی

چکیده:

فناوری نانو یکی از فناوریهای نوین و پرکاربرد دهه اخیر می باشد که بخاطر اهمیت فراوان آن کشورهای مختلف درجهت بسط و گسترش این فناوری نوپا و مطالعات عمیق روی آن سرمایه گذاریهای کلانی کرده اند هدف ازاین بررسی تعیین روند انتشار مقالات منتشره درموضوع نانوتکنولوژی در حوزه زیست پزشکی در طی ۱۰ سال گذشته ۲۰۱۰-۲۰۰۰ در پایگاه اطلاعاتی مدلاین / پاب مد است بررسی روی پراکندگی جغرافیایی انتشارات علمی کشورها، دانشگاهها و بخصوص سهم ا یران و دانشگاههای ایرانی تاکیددارد این بررسی یک بررسی توصیفی از نوع مروری بوده و ازروشهای علم سنجی استفاده م یکند.