سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سمپوزیوم فولاد ۱۳۸۹

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

سروش شکیب – شرکت کاوش جوش
نوید میرزا محمد – شرکت کاوش جوش
مهدی محمدی خواه – شرکت کاوش جوش
حامد ثابت – گروه مهندسی مواد و متالورژی دانشگاه آزاد اسلامی

چکیده:

در این تحقیق با استفاده از سیم توپودری پایه بور، عملیات روکش کاری سخت توسط فرایند FCAW بر روی فولاد ساده کربنی انجام گردید. نتایج ازمایش آنالیز شیمیای حکایت از جذب عنصر بور در نمونه جوشکاری شده دارد. نتایج آزمایش XRD، متالوگرافی نوری و SEM و EDX بیانگر حضور فازهای اولیه Fe2B و رسوبی FeB در زمینه یوتکتیکی (A+M+Fe2B) در نمونه جوشکاری شده می باشد. نتایج سختی سنجی راکول C از سطح نمونه بیانگر افزایش چشمگیری در سختی لایه روکش شده نسبت به فلز پایه می باشد. همچنین نتایج آزمون های سایش خشک و مرطوب مشخص نمودند که لایه سخت پایه بورایدی دارای مقاومت به سایش بسیار بالاتری نسبت به فلز می باشد. همچنین بررسی SEM سطوح ساییده شده مشخص نمود که مکانیزم سایش نمونه جوشکاری شده در شرایط سایش خشک شخم زنی همراه با کنرگی بوده و در شرایط سایش مرطوب از نوع شخم زنی همراه با خوردگی حفره ای می باشد.