سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: همایش بررسی راهکارهای ارتقاء مباحث حسابداری مدیریت در صنعت

تعداد صفحات: ۱۷

نویسنده(ها):

محمود معین الدین – مربی عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد و دانشجوی دکترای حسابد
حسن دهقان دهنوی – استادیار عضو هیئت علمی دانشگاه آزاد اسلامی واحد یزد
زهرا حسینی زاده – کارشناسی ارشد حسابداری

چکیده:

سرمایه گذاران نسبت به عملکرد شرکتهایی که در آن سرمایه گذاری می کنند بسیار حساس هستند و ایجاد ارزش و افزایش ثروت سهامداران در بلندمدت از مهمترین اهداف شرکتها محسوب می شوند جهت اطمینان یافتن از تامین این هدف از سیستمهای ارزیابی عملکرد استفاده می شود پژوهش حاضر به منظور بررسی مقایسه ای معیار عملکرد سنتی نرخ بازده حقوق صاحبان سهام و معیار مبتنی بر ارزش ارزش افزوده اقتصادی در خصوص ارزیابی عملکرد شرکتهای گروه مواد غذایی انجام شده است متغیر وابسته پژوهش ارزش بازار سهام این شرکتها در فاصله زمانی ۸۷-۸۴ است جهت ازمون نرمال بودن داده های مربوط به متغیر وابسته از ازمون کولموگوروف اسمیرنوف KS و جهت ازمون فرضیات از تحلیل رگرسیون ساده استفاده شده است.