سال انتشار: ۱۳۹۴

محل انتشار: اولین همایش ملی تخصصی علوم کشاورزی و محیط زیست ایران

تعداد صفحات: ۸

نویسنده(ها):

داود جوادی یانبلاغ – دانشجوی کارشناسی ارشد مکانیک گرایش تبدیل انرژی، گروه مهندسی مکانیک،واحد کاشان،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان،ایران مسئول مکاتبات
حسین نوری بیدگلی – استادیار، عضو هیت علمی، گروه مهندسی مکانیک،واحد کاشان،دانشگاه آزاد اسلامی واحد کاشان،ایران

چکیده:

در سال های اخیر توجه روزافزونی به کاربرد خشک کن های خورشیدی معطوف گردیده است. این مسئله به خصوص با در نظر گرفتن جنبه های اقتصادی و اکولوژی و افزایش قیمت سوخت اهمیت بیشتری پیدا می کند. هدف از این پژوهش مقایسه کیفیت سیب خشک های تولیدی به وسیله دو روش مختلف خشک کردن میباشد. روش ها شامل خشک کردن در خشک کن صنعتی کابینتی و خشک کردن به روش هوای خشک(آون) میباشند. نتایج این پژوهش نشان داد که سرعت خشک شدن در آون آزمایشگاهی 75 درصد بیشتر از خشک کردن در خشک کن خورشیدی است و همچنین کمترین زمان خشک کردن با روش هوای خشک بود. میزان رطوبت و چروکیدگی سیب خشک های تولیدی تعیین و مورد مقایسه قرار گرفت و نتایج حاکی از این بود که که دمای هوا تأثیر ناچیزی روی چروکیدگی محصول دارد و خشک کن های خورشیدی به کمک انرژی رایگان خورشید نه تنها می توانند سیب خشک هایی مشابه سیب خشک های تهیه شده درروش هوای خشک تولید کنند بلکه در مورد برخی فاکتورهای کیفی ( مانند پذیرش کلی به وسیله مصرف کنندگان و یا رنگ ) سیب های خشک شده تولیدی توسط این خشک کن ها نسبت به خشک کردن با آون برتری دارند.