سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: دومین همایش ملی مهندسی برق ایران

تعداد صفحات: ۱۲

نویسنده(ها):

مرضیه همایونی – دانشجوی کارشناسی ارشد کامپیوتر دانشگاه آزاد اسلامی واحد علوم و تحقیقات، استان فارس
علی حاجتی – واحد فناوری و اطلاعات، اداره کل کمیته امداد استان فارس، شیراز

چکیده:

در سالهای اخیر مسئله کاهش ابعاد داده توجه بسیاری را به خود جلب کرده است. کاهش ابعاد به عنوان یک مرحله پیش پردازش در ابتدای فرآیند داده کاوی انجام می شود. کاهش ابعاد می تواند به عنوان یک کار انتخاب یا استخراج ویزگی درنظر گرفته شود. هدف این مقاله بررسی روش های مختلف کاهش ابعاد و انتخاب ویژگی، به مفهوم شناسایی و انتخاب یک زیرمجموعه مفید از ویژگی ها از میان مجموعه داده اولیه می باشد. برای اینکه بتوانیم تقسیم بندی درستی از روش های مختلف انتخاب ویژگی داشته باشیم، فرایند انتخاب ویزگی را به چهاربخش تقسیم می کنیم: تابع تولید کنندهف تابع ارزیابی، شرط خاتمه، تابع تعیین اعتبار. در ابتدا روش های مختلف انتخاب ویژکی را بر اساس دو معیار تابع تولید کننده و تابع ارزیابی طبقه بندی می کنیم. سپس آنها را بر اساس عملکرد دسته بندی و نحوه اجرای هر دسته را به اختصار شرح می دهیم و به بررسی ویژگی ها، مزایا و معایب هر روش می پردازیم. در نهایت جدول مقایسه ای برای روش های بررسی شده رسم کرده ایم تا بتوانیم بهینه ترین روش را انتخاب نماییم، زیرا انتخاب ویژگی یک مسئله سخت است و فقط یک جستجوی جامع می تواند یک راه حل بهینه را تضمین کند.