سال انتشار: ۱۳۹۳

محل انتشار: اولین کنگره ملی تفکر و پژوهش دینی

تعداد صفحات: ۱۰

نویسنده(ها):

نسترن مصطفوی – دانشجوی ارشد روانشناسی بالینی دانشگاه آزاد اسلامی واحد بین الملل کیش

چکیده:

یکی از روش های مهم در بررسی مکاتب و نحوه ی تاثیر پذیری آنها از یکدیگر مقایسه مفاهیم مطرح شده در آنهاس که به مطالعات تطبیقی معروف است شرایط کنونی جهان، وحدت میان فرهنگ و جوامع بشری را می طلبد و معرفت به عنوان اصلی ترین گرایش فطری بشر می تواند زبان مشترک همه تمدن ها ی بشری باشد که این پژوهش باروش مقایسه ای درصدد تبیین و بیان تشابهات و افتراقات معرفت شناسی می باشد . معرفت که اساسا شاخه ای از فلسفه است به معنای شناخت و راه های رسید به آن است که راه کسب ودانش و شناخت است و بیانگر دروازه های شناخت که در فلسفه و روانشناسی از طریق تعقل و اندیشه و حس و آزمون و تجربه حاصل می شود و در عرفان از طریق دل و قلب که جایگاه والای دانش و شناخت است به دست می آید .