سال انتشار: ۱۳۸۹

محل انتشار: سومین سمینار بین المللی دانه های روغنی و روغنهای خوراکی

تعداد صفحات: ۶

نویسنده(ها):

مهدی جمشیدمقدم – عضو هیئت علمی معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم- سرارود- کرمانشاه
وحید ربیعی – کارشناس معاونت موسسه تحقیقات کشاورزی دیم کرمانشاه سرارود

چکیده:

در مناطق سرد و معتدل سرد ، وقوع درجه حرات های پایین و یخ زدگی در اواخر پاییز و در فصل زمستان باعث از بین رفتن گیاهچه های کلزا شده و زراعت پاییزه دیم این محصول را محدود می نماید. در این مطالعه برای ارزیابی مقدماتی خصوصیات زراعی وعملکرد 9 رقم کلزا ی پاییزه تحت شرایط دیم در ایستگاه های سرارود کرمانشاه (منطقه سرد معتدل) و سراب چنگایی خرمآباد (منطقه معتدله) ، دو آزمایش در قالب طرح بلوکهای کامل تصادفی با سه تکرار در پاییز سال زراعی 84-83 اجرا گردید. نتایج نشان داد در ایستگاه سرارود رشد گیاهچه های کلزا که حداکثر در مرحله دو برگی حقیقی بودند در ماه آذر ( که 22 روز دما زیر صفر بود و حداقل درجه حرارت مطلق به 10/4-درجه سانتی گراد رسید) متوقف گردید و به مرور زمان و با ادامه سردی هوا این گیاهچه ها از بین رفتند. اما در ایستگاه سراب چنگاهی در ماه آذر گیاهچه های سبز شده کلزا تحت تأثیر سرمای کمتری نسبت به ایستگاه سرارود ( 13 روز دما زیر صفر و حداقل درجه حرارت مطلق 4- درجه سانتی گراد) قرار داشته و توانستند وارد مرحله چندبرگی حقیقی شوند. با وجود این به دلیل کوتاهی زودرس تر ین رقم بود. فاصله زمانی بین سبز شدن و شروع سرمای زمستانه ، این گیاهچه ها در یک حالت روزت ناقص وارد مرحله زمستان گذرانی شدند که در کاهش مقاومت به سرما و خسارت ناشی از آن نقش مهمی داشت. پس از رفع سرمای زمستان گیاهچه های باقیمانده کلزا به رشد خود ادامه دادند و در نهایت عملکرد مناسبی نیز بدست آمد.از نظر طول دورهرسیدگی هیبریدORW 201-3001 دیرس ترین وRG4504 زودرس تر ین رقم بود.بیشترین عملکرد دانه را رقمDante 2113 کیلوگرم در هکتار) و هیبرید Vectra1513 کیلوگرم در هکتار) تحت شرایط دیم تولید نمودند.