سال انتشار: ۱۳۸۶

محل انتشار: اولین همایش پیش نشانگرهای زلزله

تعداد صفحات: ۷

نویسنده(ها):

منصوره منتهایی – موسسه ژئوفیزیک دانشگاه تهران
عارف بالی – پژوهشگاه بین المللی زلزله شناسی و مهندسی زلزله

چکیده:

پدیده های الکترومغناطیسی همراه با زمین لرزه های بزرگ به منظور پایه ریزی روشی برای نظارت بر فعالیت های پوسته مثل زلزله ها و فوران های آتشفشانی مورد ارزیابی قرار می گیرند . از میان این پدید ه ها، تغییرات غیرعادی در نوسانات میدان مغناطیسی در محدوده ۱ ULF ( f<1 Hz) ، به دلیل شواهد متقاعدکننده بیشتر، یکی ازمحتمل ترین داده ها برای پیش بینی کوتاه مدت زلزله ها می باشند . اما مشکل اصلی در استفاده از این داده ها تشخیص سیگنال بسیارضعیف ایجاد شده توسط فعالیت زلزله ای از نویزهای قوی ترموجود می باشد . در این مقاله مهمترین روش های تحلیل این نوع از داده ها که برای حل این مشکل مورد استفاده قرار می گیرند، تحلیل مؤلفه اصلی و تحلیل سرعت های فازی و گرادیان های نوسانات ULF ، به همراه مطالعه چند نمونه مورد بررسی قرار می گیرد .