سال انتشار: ۱۳۸۸

محل انتشار: ششمین کنفرانس اقتصاد کشاورزی ایران

تعداد صفحات: ۱۶

نویسنده(ها):

مجید قربانی – کارشناس ارشد اقتصاد کشاورزی
محمد خالدی – استادیاران دانشگاه پیام نور
محسن شوکت فدایی – استادیاران دانشگاه پیام نور

چکیده:

ورود فناوری اطلاعات و ارتباطات به عرصه اقتصاد و تجارت، منجر به شکل گیری انقلابی به نام تجارت الکترونیکی شده است. توسعه تجارت الکترونیک میتواند در بسیاری از بخشهای مرتبط با کشاورزی و صنایع وابسته به آن مانند حذف واسطهها و کاهش مستقیم قیمتها، کاهش تلفات و ضایعات مواد غذایی و کاهش قیمت تمام شده محصول تأثیرگذار باشد. برای موفقیت در دنیای الکترونیکی، اوّلین و مهمترین گام، برنامهریزی جهت شناسایی موانع بکارگیری تجارت الکترونیکی می باشد. موانع متعددی در بکارگیری و توسعه تجارت الکترونیکی مؤثر هستند که شامل عوامل مالی، فنی، فردی، سازمانی و محیطی می باشد. هدف از ارائه این مقاله تلاش در جهت شناسایی این موانع و به دنبال آن ارائه راهکارهایی برای رفع آنهاست. اطلاعات مورد نیاز با استفاده از پرسشنامۀ از صنایع وابسته به بخش کشاورزی استان مازندران در سال ۸۸-۸۷ جمع آوری شده است در پایان مقاله، راهکارهای مالی، فنی، فردی، سازمانی و محیطی برای توسعه و گسترش تجارت الکترونیک ارائه شده است.